Nieuws en acties van Martens Schoenen

Martens Schoenen houdt u op de hoogte over het bedrijf en de winkel in Helmond. Ook belangrijk nieuws uit de branche brengen we hier voor het voetlicht. We maken u hier ook attent op onze acties en aanbiedingen.

NIEUWS

Privacyverklaring Orthopedisch Schoenbedrijf Martens BV

Orth.Schoenbedrijf Martens BV.. houdt zich bezig met het vervaardigen van
hulpmiddelen en dan wel uitsluitend op het gebied van schoentechniek. Wij
vervaardigen orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen,
aanpassingen aan confectieschoenen en steunzolen.

Orthopedisch Schoenbedrijf Martens BV doet dat in opdracht van de klant.

Orthopedisch Schoenbedrijf Martens BV is gevestigd aan de Heistraat 87, 5701 HJ, Helmond

Persoonlijke gegevens

Orthopedisch Schoenbedrijf Martens BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij het aanmelden bij ons bedrijf registreren wij de volgende gegevens.

Naam, adres en geboortedatum en indien van toepassing ook uw BSN nummer.

Wij bewaren of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor
beschreven.

Doel en verwerking van gegevens

Omdat wij een zorgverlener (hulpmiddelenzorg) zijn hebben wij de gegevens nodig om declaraties die nodig zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet in de kunnen
dienen bij desbetreffende Zorgverzekeraar. Verder hebben wij uw
persoonsgegevens nodig om u te kunnen bereiken om afspraken te maken aangaande de te leveren hulpmiddelen en de nota’s te voorzien van de juiste informatie zodat u deze kunt declareren bij uw verzekering (indien van toepassing).

Orthopedisch Schoenbedrijf Martens BV gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de klant zelf actief achtergelaten heeft en dat we deze niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de klant ze heeft achtergelaten.

Derden

Voor de registratie en verwerking maken wij gebruik van Vlotsolutions Deze software is nodig om declaraties via een portaal (Vecozo) in te dienen bij de
Zorgverzekeraar. Dit portaal is verplicht gesteld door alle verzekeraars. Wilt
u meer weten van de organisaties kunt u deze websites bezoeken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in
te zien. Dat kan na een mondeling, schriftelijk of elektronisch verzoek (via
website). U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten
wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derden.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt,
slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers zich
aanmelden bij ons bedrijf.

Wijzigingen Privacyverklaring

Orthopedisch Schoenbedrijf Martens BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring
iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van onze zorg zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u bij ons terecht. info@martensschoenen.nl

Telefonisch:
0492-524580

Neem contact op