Disclaimer

Aansprakelijkheid
Martens Schoenen heeft er naar gestreefd de informatie op deze internetsite correct en actueel weer te geven. Het is echter mogelijk dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site dient eerst bij Martens Schoenen geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt ook voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten.
Martens Schoenen staat er niet voor in dat de informatie op de website te allen tijde geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Martens Schoenen wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige consequenties tengevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie die gepubliceerd is op deze internetsite. Martens Schoenen is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website voor de gebruiker.

Copyright
Alle afbeeldingen, teksten, documenten en beelden die op de website voorkomen zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Martens Schoenen mag deze informatie niet worden gebruikt, tenzij voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming houdt niet het recht in op de reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden.
Het gebruik van deze site houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal dat voor deze site is gebruikt. Martens Schoenen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het gebruik van enige site, die aan deze site via een link is verbonden.