Aanvraagprocedure

Wanneer u voetproblemen heeft, kunnen wij u een betrouwbaar eerste advies geven. Als het noodzakelijk blijkt, raden wij u aan om naar uw huisarts te gaan. Deze kan u dan doorverwijzen naar een specialist. Bij de behandelend specialist kunt u een verwijzing vragen voor het gewenste hulpmiddel. Hierna kunt u weer contact opnemen met Martens Schoenen om een afspraak te maken.

Tijdens uw eerste afspraak voeren wij een voetonderzoek uit en wordt de maat genomen. Vervolgens dienen wij, indien noodzakelijk, de aanvraag voor uw hulpmiddel in bij uw ziektekostenverzekering. Na binnenkomst van de goedkeuring van de zorgverzekeraar, maken we de leesten en passchoenen voor u klaar en krijgt u een uitnodiging om te komen passen.

Tijdens het passen maken wij aantekeningen om indien nodig correcties uit te voeren. Samen met u kiezen we het model en de kleur van uw schoenen. Na het passen gaan wij uw schoenen maken. Zodra ze klaar zijn krijgt u een uitnodiging om ze op te halen.

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans een groot deel van de kosten mits de regels voor verstrekking in acht worden genomen. Deze regels kunnen per zorgverzekeraar sterk verschillen. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden hoe de vergoedingen bij uw zorgverzekeraar geregeld zijn, wij helpen u daar graag bij. Gemiddeld mag u een paar schoenen na 15 tot 18 maanden vervangen. Doorgaans kunt u drie maanden nadat u uw eerste paar heeft ontvangen, aanspraak maken op een reservepaar.

De wettelijk eigen bijdrage is voor 2015 gesteld op € 140,50. Voor kinderen tot 16 jaar is dit 70,00.
Het wettelijk eigen risico is € 375,00.

De levertijden zijn als volgt:
Orthopedische schoenen: tot 9 weken;
Voorlopige orth. schoenen tot 1 week;
Semi-orthopedisch schoenen: tot 4 weken;
Orth. voorzieningen aan confectieschoeisel; tot 1 week;
Verbandschoenen: tot 1 week.
Steunzolen/supplementen: tot 2 weken.

Bovengenoemde levertijden zijn richtlijnen. Uitstel van afspraken, in verband met ziekte, vakantie of anderszins, kan van invloed zijn op bovenstaande.